Centrum sociálních služeb Stod, P.O. získalo z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost podporu pro projekt „PODPORA NOVĚ VZNIKLÝCH SLUŽEB V TRANSFORMACI CSS STOD“, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_066/0007296.

Tento projekt je realizován v období od 1. března 2018 do 28.února 2021.

Hlavním cílem projektu je dosáhnout v procesu transformace pobytových sociálních služeb zkvalitnění nabídky sociálních služeb poskytovaných v komunitě.

Projekt se zaměřuje na identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele sociálních služeb a zároveň podpoří kompetence pracovníků CSS Stod. Obsahem projektu je podpora aktivit neinvestičního charakteru, jako jsou vzdělávací aktivity pro pracovníky zapojené do procesu transformace, vytváření metodických postupů vedoucích k začlenění uživatelů sociálních služeb do běžného prostředí a vytvoření evaluačních postupů a jejich realizace. Pracovníkům zapojeným do procesu transformace bude poskytnuta podpora formou supervizí a konzultacemi externích odborníků. U vybraných pracovníků dojde k zajištění mzdových prostředků. O průběhu realizace projektu vznikne propojený informační systém internetových stránek a tištěných materiálů.

Aktivity projektu

  1. zajištění mzdových prostředků
  2. 150 hodinový kurz
  3. akreditované vzdělávací akce
  4. neakreditované vzdělávací akce
  5. supervize
  6. vytvoření systému vnitřních předpisů
  7. zhodnocení změn ve službě

unasdobry 04