V roce 2017 získalo Centrum sociálních služeb Stod, p. o. podporu pro realizaci kompletního opuštění původního areálu ústavu. Proces transformace spočívá v novém způsobu poskytování služeb. Místo jednoho centralizovaného zařízení budou moci klienti využívat nově vybudované domácnosti v několika lokalitách v blízkosti města Stod. Tak dostane příležitost k životu v běžném prostředí zbývajících 48 klientů, kteří jsou dosud ve dvou původních budovách.

Projekt je hrazený z Integrovaného regionálního operačního programu a je v souladu s výzvou číslo 49. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II., finanční podpora je poskytována z EU.

V průběhu roku 2018 začne výstavba šesti nových domů v lokalitách Stod, Dnešice a Kvíčovice a nové administrativní budovy ve Stodu, bude zahájena rekonstrukce domu ve Staňkově. Na jaře roku 2020 se z ústavního areálu odstěhují poslední klienti. Tím bude areál definitivně opuštěn.

Projekt má za cíl dokončit proces transformace CSS Stod, který začal již v roce 2007. Dosud byly realizovány tři projekty. Plánovaný projekt je závěrečnou etapou, při které bude stávající areál opuštěn a klienti se přestěhují do nově vybudovaných rodinných domů ve čtyřech lokalitách. Dokončení transformace změní systém poskytované péče z péče ústavní na péči komunitní a přispěje k naplňování práv a potřeb klientů.